VYŠTARTUJ ZA SVOJOU PREMENOU!

***

START WITH YOUR CHANGE!

BE social LIKE, SHARE and COMMENT :)Nečakaj na zázrak a poď so sebou niečo urobiť pod mojím vedením!

Do not wait for a miracle and letś do something with yourself now!

Premena mojich ľudí/
Body transformation of my people: http://www.zuzkasvihlikova.sk/premenytela/

Ponúkam
- možnosť osobných tréningov v domácom prostredí cez SKYPE,
- možnosť spolupráce na diaľku - jedálniček, cvičebný program - pozri nižšie ako to prebieha.

My offer
- the possibility of personal training at home via SKYPE
- the possibility of on-line coaching - nutrition program and exercise plan - check it down.


Naučím ťa

- ako si môžeš zmeniť svoj životný štýl tým správnym smerom,
- ako byť zdravo sebavedomý voči sebe a okoliu prostredníctvom cvičenia, stravy a uvažovania,
- ako nebyť závislý v cvičení a v strave na druhých.

I will teach you

- how can you change your lifestyle in the right direction,
- how to be self-confidence to yourself through exerciesing, eating and thinking,
- how to be independent with exerciesing and eating.


Spolupráca na diaľku

stravovací plán + tréningový plán (napíš mi na svihlikova@yahoo.com)
- vyplnenie dotazníka (pošlem po vzájomnej dohode cez svihlikova@yahoo.com),
- na základe toho pošlem podrobné inštrukcie,
- spolupracujeme cez maily formou otázok a odpovedí na dennej báze podľa potreby,
- týždenne kontrolujem váhu, každé 2 týždne k tomu miery a fotky (predná, bočná, zadná),
- na základe toho volím ďalší postup (strava, cviky)
AKO VYZERÁ STRAVOVACÍ PLÁN? Posúdenie tvojho jedálnička + rozpis jedla na 2 dni ako príklad s gramážou + kľúč k zostaveniu vlastného jedálnička + potraviny, ktoré môžeš použiť + ďalšie možnosti jedálnička už bez gramáže)

On-line coaching

nutrition plan + exercising plan (write me on svihlikova@yahoo.com)
- I will send you questionnaire after our conversation,
- on that basis I will send you detailed instructions,
- our cooperation through the mail in the form of questions and answers on a daily basis.
- controling of your weight, measurements and pictures (side, front, back) on a weekly basis,
- after I will choose another way closer to your goals.


Stravovací plán / Nutrition plan

aj pre celiatikov a diabetikov
- posúdenie tvojho doterajšieho jedálnička,
- návrh nového stravovacieho plánu,
- návrh viacerých možností stravovania počas dňa,
- kľuč k zostaveniu vlastného jedálnička.

also for celiacs and diabetics
- my comments to your present nutrition plan,
- draft of new nutrion plan for you.
- draft of more possibilities of your nutrition plan.
- the key how to build  alone your own nutrition plan.


Tréningový plán / Exercising plan

zostavenie cvikov na doma, vo fitness centre, ale aj s vašim dieťaťom
- možnosť cvičiť doma s náčiním,
- možnosť zostaviť tréning v posilňovni,
- možnosť cvičiť doma s vašou ratolesťou.

home workouts, gym workouts, home workouts with your kids
- exercising plan at home with your own  equipment,
- exercising plan in the gym.
- exercising plan at home with your little kid.


Kontaktuj ma / Contact me

Facebook SK: Zuzka Svihlikova

instagram: @zuzanasvihlikova

mail: svihlikova@yahoo.com

mobil: 0915 244 592


Ak máš otázky alebo máš záujem o spoluprácu, prosím napíš mi na môj facebook profil, prípadne hneď vyplň dotazník nižšie alebo ma oslov cez email :) Veľmi rada ti odpoviem hneď ako si prečítam tvoju správu.

ĎAKUJEM.