Ochrana osobných údajov

Som potešená Vašou návštevou na mojich webových stránkach a tiež Vašim záujmom.

 1. Záujemca udeľuje Zuzane Švihlíkovej odoslaním registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa týchto VOP. Záujemca udeľuje Zuzane Švihlíkovej tento súhlas do odvolania, najviac na 60 rokov.
 2. Zuzana Švihlíková spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči Záujemcom, a to najmä pri kontaktovaní Záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho emailu a za účelom zasielania informačných a reklamných správ zo strany Zuzany Švihlíkovej, či tretích strán. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním informačných a reklamných správ. Zuzana Švihlíková ďalej spracúva osobné údaje v prospech Záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácií. Zuzana Švihlíková zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov Zuzana Švihlíková podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich Záujemca vyžiadal. Oprávnenia Zuzany Švihlíkove na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.
 3. Zuzana Švihlíková spracúva osobné údaje v rozsahu krstné meno, priezvisko, emailová adresa.
 4. V prípade, že si Záujemca pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke Zuzany Švihlíkovej označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú emailovú adresu Záujemcu. O zrušenie tejto služby môže Záujemca požiadať elektronickou poštou na adrese: svihlikova@yahoo.com. Odosielanie je realizované prostredníctvom technických prostriedkov spoločnosti SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 62500 Brno-Bohnunice, ktorej sú za týmto účelom poskytované osobné údaje v rozsahu emailová adresa, meno a priezvisko.
 5. Záujemca môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: svihlikova@yahoo.com.  Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Zuzana Švihliková a údaje budú následne vymazané.
 6. Zuzana Švihlíková využíva funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Záujemcu v rámci Stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky a vylepšenie Stránky. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy Zuzana Švihlíková na iných webových stránkach prezeraných Záujemcom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej Záujemca stránku navštívil, o čase strávenom na Stránke a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe Záujemcu na Stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca navštívil Stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.

Aké údaje uchovávame?

Počas Vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú Vám pridelil Váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie nie sú považované za osobné a ani nie sú prepojené s Vašimi osobnými údajmi. Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, ankety. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno, e-mail.

Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k Vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Pokiaľ by i napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, radi ich opravíme.

Cookies

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží Váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

Na čo tieto informácie používame?

Informácie, ktoré spracovávame môžu byť použité na niektorú z nižšie uvedených činností:

 • Personalizovanie ponuky – Vaše informácie nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku Vašim individuálnym potrebám
 • Zlepšenie web stránky – pravidelne vylepšujeme našu web stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate
 • Vylepšenie zákazníckej podpory – Vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na Vaše požiadavky a potreby
 • Na spracovanie transakcií – Vaše informácie, verejné alebo neverejné, nebudú nikdy predané, vymenené alebo postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií a doručenie tovaru.
 • Na spracovávanie výsledkov súťaží, promo akcií, ankiet a pod.
 • Na odosielanie e-mailov – e-mailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcej sa Vašej objednávky. Taktiež na odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov, informácie o produktoch a službách, o pripravovaných akciách, atď.

Ak sa budete chcieť kedykoľvek odhlásiť z odoberania e-mailov, stačí, ak kliknete na odhlasovací odkaz, ktorý je umiestnený v e-maily, alebo nám napíšte a my Vás odhlásime.

Ste v bezpečí

Je pre nás prvoradé, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy.

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás.

Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú overení a spoľahliví partneri, ktorí nám asistujú pri vytváraní web stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú Vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie Vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonom Slovenskej republiky.

Možnosť odhlásenia

Vaše osobné údaje používame k tomu, aby sme Vás mohli informovať o našich projektoch, službách a produktoch, anketách. Vaša účasť je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s prijatím týchto informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme Vaše údaje zablokovali.

Z odberu e-mailových správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť aj sami. Stačí kliknúť na priložený odhlasovací odkaz v e-maily, prípadne nám spätne napísať, že si už e-maily neprajete dostávať a my Vás odhlásime.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke.

Tieto podmienky sú platné od 1. 2. 2015.